METAVERSE ENTROPY LÀ GÌ? TỔNG QUAN VỀ ĐỒNG TIỀN ẢO METAVERSE ENTROPY COIN HAY ETP COIN

Entropy (ETP) với số lượng hữu hạn là 100 triệu Token đã tạo thành toàn bộ vốn chủ sở hữu của cả hệ thống Metaverse. Tên Token kỹ thuật số có nguồn gốc từ nhiệt động lực học, trong đó ETP là thước đo sự nhất quán của hạt hoặc là một phép đo ngẫu nhiên của một hệ thống.

Metaverse Entropy là gì?

Được viết tắt là ETP, là một Cryptocurrency dựa trên nền tảng của Blockchain, sử dụng thuật toán ký số Elliptic Curve (ECDSA).

ETP là một dự án của Metaverse Foundation, được tạo ra và xây dựng bởi nhóm phát triển Viewfin.

Metaverse Entropy là gì?
Metaverse Entropy là gì?

Các Cryptotokens chia sẻ hầu hết các tài sản của nó với Cryptocurrencies khác trên thị trường. Nhưng nó khác với những người khác về giá trị. Và giá trị của nó hoàn toàn không bị ràng buộc bởi bất kỳ loại tiền tệ fiat hay digital.

Cryptotoken đóng vai trờ đo lường giá trị của thuộc tính thông minh trên Metaverse. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng làm tài sản thế chấp trong giao dịch tài chính và như là phí hệ thống.

Tìm hiểu về Đồng tiền ảo ETP Coin

Phát hành Metaverse Token

Giống như Ether của Ethereum, ETP được sử dụng để đăng ký tài sản, trả phí, thiết lập danh tính như là một Oracle, và đánh giá giá trị tài sản trên Blockchain.

Đồng tiền ảo ETP Coin
Đồng tiền ảo ETP Coin

Tổng ETP trong hệ thống là 100 triệu, trong đó:

– 15-30 triệu ETP : phân phối trong ICO

– 15-30 triệu : phân phối trong ICO khác sau khi ví tiền và Blockchain của Metaverse hoàn tất

– Số ETP còn lại : phân phối thông qua quá trinh khai thác bằng chứng của công việc.

View.com đã mua 11% theo các điều khoản crowdsale. Không có ETP bổ sung dành cho nhóm phát triển.

Nhóm phát triển ETP

Eric Gu, là người sáng lập ra Metaverse, ông là một nhà doanh nghiệp và là nhà lãnh đạo tư tưởng ở Trung Quốc. Và là đồng sáng lập của dự án Blockchain khác bao gồm cả viewfin.com (hiện gồm 17 thành viên, tất cả đều làm việc trên Metaverse)

Giao dịch đồng tiền ảo ETP Coin

Người dùng có thể giao dịch đồng ETP trên 3 sàn tiền ảo sau :

– www.bter.com

– www.szzc.com

– www.openledger.io

Giá trị của đồng tiền ảo ETP

Biểu đồ biến động giá của đồng tiền ảo ETP
Biểu đồ biến động giá của đồng tiền ảo ETP

Theo như biểu đồ trên, ta có thể dễ dàng thấy được sức mạnh tăng trưởng của ETP là vô cùng lớn. Hiện tại đã vươn lên đứng ở vị trí 57 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số trên thế giới. Như trên thì giá của 1 ETP = $2.33, tổng vốn hóa thị trường là $52,752,016, tương đương với 19,629 BTC

METAVERSE ENTROPY LÀ GÌ? TỔNG QUAN VỀ ĐỒNG TIỀN ẢO METAVERSE ENTROPY COIN HAY ETP COIN
Đánh giá

Content Protection by DMCA.com

Hãy là người bình luận đầu tiên

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*